Неделя 31, Май 2020г.

 

 

    Проектът „Creative Learners, Tomorrow’s Entrepreneurs“ е финансиран от Европейска програма “Erasmus+”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”. 

      Училищата, които са включени в партньорството са от Испания, България, Латвия и Хърватска.

     Първата транснационална среща се проведе в гр. Лейда, Испания от 04.10.2017 г. до 08.10.2017 г., среща само между учители и координатори на проекта. На срещата бяха обсъдени обучителните събития, дейностите, ученическите мобилности, втората транснационална среща и бюджета на проекта. Подробно бяха разгледани всички дейности, които се предвиждат да се реализират в рамките на две учебни години. Конкретизирани бяха отговорностите и сроковете за изпълнение.    Фокусът на дебатите беше насочен към подготовката и реализиране на дейностите, разпространение и популяризиране на крайните продукти. Всички координатори набелязаха най-важните задачи, които трябва да се реализират преди първата ученическа мобилност в Латвия: регистриране на проекта в eTwinning Live и оформяне на TwinSpace пространството; представяне на проект за лого от всяко училище и провеждане на избор чрез гласуване; обновяване на европейския кът във всяко училище; създаване на клуб по проекта.

      Втората транснационална среща ще се проведе във Вайноде, Латвия от 05.11.2017 г. до 11.11.2017 г. В нея ще вземат участие учители и ученици от четирите държави - партньори по проекта. Групата от нашето училище, участници в тази транснационална среща са двама преподаватели с шест ученици.

Сподели: