Четвъртък 14, Ноември 2019г.

Заповед координатор НООДК:

Заповед оценители на практичните задачи НООДК:

График на провеждане на НООДК за X клас:

- 10.06.2019 - 9:50 часа - кабинет № 410 и № 411

- 14.06.2019 - 9:50 часа - кабинет № 410 и № 411

Сподели: