Понеделник 21, Октомври 2019г.

ГРАФИК - изпити задочна форма на обучение - първа поправителна изпитна сесия месец април - май - 2018/2019 учебна година

ГРАФИК - изпити  на учениците в самостоятелна форма на обучение - първа редовна поправителна сесия, учебна 2018/2019 г.

ГРАФИК - изпити задочна форма на обучение - редовна поправителна сесия месец март - 2018/2019 учебна година

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение СЕСИЯ ЯНУАРИ/редовна през учебната 2018/2019 година

ГРАФИК за очни занятия на ученици задочна форма на обучение сесия ФЕВРУАРИ - МАРТ за учебната 2018/2019 година

Г Р А Ф И К за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/ 2019 г. сесия ноември

Г Р А Ф И К за провеждането на изпитите за определяне на годишна оценка на учениците в задочна форма на обучение през учебната 2018/ 2019 г. сесия декември-януари

Г Р А Ф И К за очни занятия сесия октомври-ноември на учениците в задочна форма на обучение през учебната 2018/ 2019 г.